สัมภาษณ์สดผู้โดยสารติดค้างในขบวนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์กว่า 20 นาที