หมอกควันไฟป่า ทำรายได้เชียงใหม่หาย ปีละกว่า 10,000 ล้านบาท