“มีชัย” ไม่เห็นด้วย ให้ กกต.ชี้แจงเนื้อหาร่าง รธน. เกรงเข้าข่ายชี้นำ