ขอเชิญชวนร่วมงาน Spark Conference 2016: “Digital Transformation” presented by dtac