ชี้หากน้ำมี “กลิ่นเหม็น” ไม่ควรนำมาสาดเล่นสงกรานต์