นักวิชาการส่งสัญญาณไม่รับร่างรธน.แจงมีจุดอ่อนลิดรอนสิทธิปชช.