ชาวเชียงใหม่ ปิดถนนสกัดรถ 18 ล้อ หลังสร้างมลพิษทางอากาศ