กสม. จัดเสวนารับฟังความเห็น พ.ร.บ.แร่ฉบับใหม่


โดย PPTV Online

เผยแพร่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเสวนารับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากหลายภาคส่วนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติแร่ฉบับใหม่ที่นำเสนอโดยคณะรัฐมนตรี ซึ่งข้อเสนอส่วนใหญ่จากหลายระบุ ร่างฉบับนี้อาจเอื้อประโยชน์เอกชนประกอบกิจการเหมืองแร่

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน