ภัยแล้งกระทบเกษตรกรเลี้ยงผึ้งพิษณุโลก


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สถานการณ์ภัยแล้ง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ส่งผลให้ฟาร์มเลี้ยงผึ้งในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร ทำให้เกษตรกรต้องนำไปฝากเลี้ยงนอกพื้นที่

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน