สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จแทนพระองค์ในพระราชพิธีฉัตรมงคล

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2559 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน