ชาวนาปรับพื้นที่ เตรียมเพาะปลูกรับวันพืชมงคล


โดย PPTV Online

เผยแพร่
วันพืชมงคลหรือแรกนาขวัญปีนี้ แม้จะมีชาวนาบางส่วนเริ่มปรับพื้นที่เตรียมเพาะปลูกแล้ว แต่ก็ถือว่าเป็นชาวนาส่วนน้อยเท่านั้น เพราะส่วนใหญ่ไม่มีแหล่งน้ำเป็นของตัวเอง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน