ภัยแล้งยังวิกฤติหนักต่อเนื่อง ภาครัฐเร่งแจกน้ำช่วยประชาชน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
วิกฤตภัยแล้งยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรหลายพื้นที่ หน่วยงานรัฐเร่งแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนบรรเทาความเดือดร้อน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน