ชาวนาถือฤกษ์ดีทำนาวันพืชมงคล


โดย PPTV Online

เผยแพร่
วันพืชมงคลวันนี้ ทำให้ชาวนาหลายจังหวัดทั่งประเทศ ต่างเริ่มต้นฤดูเพาะปลูก และบางพื้นที่ ได้นำวิธีการทำนาแบบโบราณที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาใช้ ขณะที่คำทำนายวันพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2559 พระโค กินข้าว งา ข้าวโพด น้ำ หญ้า เหล้า น้ำท่าบริบูรณ์ ส่วนเสี่ยงทายผ้า 5 คืบทำนาได้ผล

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกร และเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย

การเสี่ยงทายพระโคกินอาหารในปีนี้ ปรากฏว่า พระโคกิน ข้าว, ข้าวโพด, งา, น้ำ, หญ้า และเหล้า โหรจึงพยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะบริบูรณ์ดี น้ำท่าบริบูรณ์สมควร การคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง ส่วนพระยาแรกนา เสี่ยงหยิบผ้าได้ 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำสำหรับปีนี้จะมีพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ ผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธี บรรดาเกษตรกรชาวนา และประชาชนที่สนใจ ต่างหลั่งไหลเข้ามาเก็บข้าวเปลือก ดิน รวมถึงไม้ดอกไม้ประดับภายในพิธีกันอย่างเนืองแน่น

ขณะที่ในหลายพื้นที่เริ่มถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล เริ่มฤดูกาลเพาะปลูก อย่างไรก็ตามแม้จะประสบปัญหาภัยแล้ง แต่ชาวนาในตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ต่างสูบน้ำบาดาลเข้าทำนา เพื่อหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงแปลงนา ด้วยความเชื่อว่า หากได้ปลูกข้าวในวันพืชมงคล ข้าวที่ได้ จะเจริญงอกงาม

เช่นเดียวกับ ชาวนาตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ที่ลงมือหว่านข้าวในแปลงนาวันนี้ บางคนหว่านข้าวปลูกด้วยมือ ซึ่งเป็นวิธีทำนาแบบโบราณ แทนการปักดำด้วยเครื่องจักร โดยให้เหตุผลว่า การหว่านด้วยมือ ทำให้เก็บเกี่ยวได้เร็วกว่า

ด้านจังหวัดยโสธร ชาวนาบ้านดวน ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง ถือเอาฤกษ์วันพืชมงคล ทำพิธีแรกนา หรือ แฮกนา ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เพื่อให้นาข้าวอุดมสมบูรณ์

ส่วนชาวนาบ้านสระขี้ตุ่น ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เริ่มลงมือไถปรับพื้นที่นาและหว่านข้าว แม้จะประสบปัญหาภัยแล้ง จากฝนทิ้งช่วงก็ตาม

ขณะที่ชาวนาจังหวัดศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี นำรถไถนาออกมาไถปรับพื้นดินสำหรับเพาะปลูก เพื่อความเป็นศิริมงคล ตามความเชื่อที่ว่า การไถปรับและหว่านวันนี้ จะทำให้ผลผลิตที่เพาะปลูกเจริญงอกงามได้ผลดี

ด้านชาวนาตำบลหาดทะนง อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี ได้ลงมือปักดำต้นกล้าข้าวลงแปลงนา เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพวันนี้เช่นกัน 

ทั้งนี้ชาวนาส่วนใหญ่เชื่อว่า จะทำให้ข้าวที่ปักดำเจริญงอกงาม ได้ผลผลิตดี ไร้โรคแมลงรบกวน แม้ระยะแรก ต้องพึ่งพาน้ำจากบ่อน้ำใต้ดินสำหรับปรับพื้นที่ให้พร้อม แต่จากนั้นหวังว่า จะมีฝนตกตามฤดูกาล

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ