แพทย์ห่วงประชาชนป่วยไข้หวัดใหญ่ ในช่วงอากาศแปรปรวน (ข่าวเช้า)


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนให้รักษาสุขภาพในช่วงอากาศแปรปรวน ร้อนจัด สลับกับมีพายุลมแรง ฝนตกในหลายพื้นที่ เสี่ยงป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว 

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน