แพทย์เตือนทิ้งเด็กไว้ในรถเสี่ยงเสียชีวิตใน 30 นาที