อดีต อธ.ควบคุมมลพิษยืนยันรัฐไม่ต้องเสียค่าโง่คลองด่าน (คลิป)