เครือข่ายต้นไม้ในเมือง ปลุกกระแสหยุดทำลายต้นไม้ในเมือง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กลุ่มที่ใช้ชื่อว่า เครือข่ายต้นไม้ในเมือง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของประชาชนและองค์กรเอกชน เปิดตัวกลุ่ม เพื่อเสนอให้หน่วยงานรัฐจัดระบบการจัดการต้นไม้ในเมืองให้ได้มาตรฐาน แทนที่จะตัดทิ้ง  พร้อมปลุกกระแสประชาชนหันมาสอดส่องปัญหาต้นไม้เมือง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน