ภัยแล้งวิกฤตหนัก พืชผลเกษตรกรแห้ง-ชาวบ้านขาดแคลนน้ำ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สถานการณ์ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อพืชผลของเกษตรกรทำให้แห้งตายเพราะขาดน้ำติดต่อกันหลายเดือน ขณะที่ประชาชนต่างขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค-บริโภค ด้านหน่วยงานภาครัฐต้องเร่งหาแหล่งน้ำแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือนร้อน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน