กระทรวงการคลัง ยันไม่มีแนวคิดตัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ