เด็กจีนเสี่ยงตาย ปีนหน้าผาสูงเพื่อเดินทางไปโรงเรียน