ธ.ก.ส.ลงพื้นที่ทำความเข้าใจ Any ID กับเกษตรกร


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ก่อนเปิดใช้ระบบการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบายของรัฐบาล ในวันที่ 15 กรกฎาคม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลงพื้นที่ สร้างความเข้าใจลูกค้า เกี่ยวกับการใช้งาน ระบบ Any ID หรือการใช้เลขบัตรประชาชน เชื่อมเข้ากับ บัญชีเงินฝาก ช่วยให้ประชาชนรับเงินสวัสดิการจากรัฐได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน