“ในหลวง-พระราชินี” มีพระราชสาส์นถึงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ในหลวงและพระราชินี มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ถึงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน