"วิชัย" เล็งต่อยอดธุรกิจแอร์เอเชียหลังซื้อหุ้น AAV