นกแอร์สั่งพักงานผู้ช่วยนักบินแล้ว- “ยิ่งลักษณ์” ปัดนัดพบ "พาที"