รมว.ยุติธรรม มั่นใจแนวคิด “ปลดแอกยาบ้า” ช่วยแก้ปัญหายาเสพติด