จำคุก ‘เปมิกา’ 4 ปี 6 เดือน ฉ้อโกง ‘หมอเผ่า’ ชดใช้ 8 ล้าน