อธิบดี กพร. ชี้ไม่ต่อใบอนุญาตเหมืองทอง ไม่กระทบการลงทุน