ตั้งกรรมการสอบพันเอกข่มขู่ประชาชน-สั่งออกนอกพื้นที่(คลิป)