ร้องถูกเลิกจ้าง คาดเหตุเพราะเป็นคน 3 จังหวัดชายแดนใต้