กองทัพบก เตรียมถอนทหารออกจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้