การใช้ประโยชน์ผักตบชวาไม่สมดุลกับการขยายพันธุ์ (คลิป)


โดย PPTV Online

เผยแพร่
วิธีการหนึ่งที่เราใช้แก้ปัญหาลดจำนวนผักตบชวาและนำมันมาใช้ประโยชน์ คือการนำผักตบชวามาผลิตเป็นเครื่องจักรสาน ซึ่งหลายหมู่บ้านหลายตำบลมีกลุ่มอาชีพที่ทำโครงการนี้อยู่ บางแห่งประสบความสำเร็จสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นจำนวนมาก แล้ววิธีการนี้ สามารถลดจำนวนผักตบชวาได้มากน้อยแค่ไหน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน