ส้มโอปลอดสารส่งขายตลาดอียู

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น ปลูกส้มโอปลอดสารพิษส่งออกไปตลาดอียู หลังราคาส้มโอพุ่งสูงขึ้นจนผลผลิตไม่เพียงพอ

TOP ประเด็นร้อน