นายกฯ ตักข้าวแกง โปรโมทร้านหนูณิชย์ของกรมการค้าภายใน