ร้องเรียนโรงงานปล่อยมลพิษ ส่งกลิ่นเหม็น-ฝุ่นละออง (คลิป)