“ทิม คุก” ชี้คำตัดสินคดี “แอปเปิล” เลี่ยงภาษี เป็นเรื่องการเมือง