ชาวอาข่าแม่ฟ้าหลวง จัดประเพณีโล้ชิงช้าประจำปี (คลิป)