ประตูสู่เศรษฐี : ไข่ขาวพร้อมทาน “ eighty eight ” (คลิป)