พนักงานแอร์เอเชียก้มกราบผู้โดยสารขอพักงาน 1 เดือน(คลิป)