“ขนมทอดปักษ์ใต้” ขนมสำหรับงานประเพณีบุญเดือนสิบ (คลิป)