ยิ่งลักษณ์ขอศาลตัดสินค่าเสียหายจำนำข้าว ไม่ใช่รัฐที่เป็นคู่ขัดแย้ง