ผบ.ทบ. ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ติดตามผลการปฎิบัติงาน