ม.หอการค้าฯ แนะผู้ประกอบการทำประกันความเสี่ยงค่าเงิน