“ประยุทธ์” สั่งคดีอาวุธสงครามและสถาบันขึ้นศาลพลเรือน