คนญี่ปุ่นป่วยเป็นโรค "ฮิคิโคโมริ” เพิ่มขึ้นกว่า 5 แสนคน