หลายจังหวัดเร่งพร่องน้ำ รับมือพายุดีเปรสชั่น “ราอี”