จะน่ารักแค่ไหน? เมื่อครูเข็นนักเรียนลุยน้ำเข้าโรงเรียน (คลิป)