พบน้ำท่วมขังถนน อ.บางบ่อ มีตะกอนสีดำ ส่งกลิ่นเหม็น (คลิป)