โฆษกนปช. โต้ "วัชระ" คืนอาวุธรัฐครบถ้วน กับมือผู้การแต้ม