สั่งห้าม “แท็กซี่-ลิมูซีน” รอรับนักท่องเที่ยว หลังก่อเหตุปะทะกัน