ธรรมศาสตร์ – จุฬาฯ ถอดบทเรียน รำลึก 40 ปี 6 ตุลาคม 2519